PROJECTS

open

Community by your hands!

We seek to create comfortable conditions for outdoor activities in the outdoor area of the Youth House.

READ MORE
open

Volunteam

Volunteam is a platform bringing together volunteers and organisations and companies.

READ MORE
open

Creopia Productions

Creopia productions aims to use creative services to raise awareness around social issues of Vanadzor and Armenia.

READ MORE
open

"Youth corner" resource center

To establish "Youth Corner" Resource Center in Talin which will provide services to 6,000 young people.

READ MORE
open

Soundlab: A platform for experiment in art, science and tech

It is an artistic research residency in Gyumri.

READ MORE
open

Պահածոների արտադրամասի հզորությունների ընդլայնում

Միրգ-հատապտղային պահածոները արտերկրում վաճառելու համար և ստանալ շուկայագետի և տեխնոլոգի խորհրդատվություն

READ MORE
open

KIDO – children's center for low-income families

Children's center with international standards, advanced educational techniques which allows develop true potential.

READ MORE
open

Agarak Center

"Agarak" is going to be the first pet friendly center fostering healthy lifestyle and pet ownership. 

READ MORE
open

Tonir Wedding Village

Tonir Wedding is a venue for traditional weddings where guests wear finest taraz, enjoy ethnic music, rituals and food.

READ MORE

Together 4 Armenia 2015-2017
Together4Armenia 2018-2019 All Rights Reserved