This page content is partially machine translated.
Powered by Yandex.Translate
open

Psychological trainings for local professionals

Քրիստինա Բաղդասարյան
Education and training

Have questions?

Want to support this project?

Շիրակի մարզում և հատկապես Գյումրի քաղաքում ունենք հոգեբանական կենտրոնների առկայության կարիք։ Հոգեբանական որոշակի աշխատանքներ տարվում են հասարակական կազմակերպությունների իրականացրած ծրագրերի շրջանակներում, որոնց ավարտից հետո բազմաթիվ շահառուներ հայտնվում են անորոշ իրավիճակում՝ հետագայում համապատասխան հոգեբանական աջակցության բացակայության հետ կապված։

Ունենք հոգեբան մասնագետներ, ովքեր ցանկություն և մոտիվացիա ունեն Գյումրիում բացել համապատասխան կենտրոններ, որոնց նպատակը ոչ միայն հասարակության լայն շերտերին հոգեբանական աջակցության ցուցաբերելը կլիներ, այլ կունենար նաև նեղ ուղղվածություն, այն է՝ հոգեբանական աշխատանք աուտիզմ ունեցող երեխաների և նրանց ծնողների հետ։ 

Սակայն մեր մասնագետներն այս ոլորտում մասնագիտական փորձի փոխանակման և խորը վերապատրաստումների կարիք ունեն։ Մեզ անհրաժեշտ են համապատասխան ոլորտի փորձագետներ, որի արդյուքնում կվերապատրաստվեն մեր մասնագետները, իսկ թիրախ խումբը, տվյալ դեպքում՝ աուտիզմ ունեցող երեխաները, կստատնան հոգեբանական գրագետ աջակցություն։

What we have

We have a number of partners, relevant space, stationary equipment, computers.

What we need

Փորձագետից ակնկալում ենք աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ հոգեբանական աշխատանքի առանձնահատկությունների և կոնկրետ թերապևտիկ տեխնիկաների, գործնական հմտությունների փոխանցում, ինչպես նաև պարբերաբար մասնագիտական խորհրդակցության և աջակցություն

Experts who support this project

3

Kathrine Bejanyan

I run a private practice in London, where I counsel couples & sin...


United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Together 4 Armenia 2015-2017
Together4Armenia 2018-2019 All Rights Reserved